Vlaamse Canon moet over twee jaar klaar zijn: de werkwijze – newsmonkey

De Vlaamse Regering heeft de uitgangspunten voor de Canon van Vlaanderen vastgelegd. Daarvoor halen ze de mosterd bij Nederland. Vlaanderen zal dan ook de werkwijze van onze noorderburen volgen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van KU Leuven-professor Geschiedenis Emmanuel Gerard zal de Canon van Vlaanderen in de komende twee jaar uitwerken aan de hand van thematische vensters. Er zal niet alleen plaats zijn voor geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook voor kunst en wetenschap.

De Vlaamse regering heeft de uitgangspunten voor de Canon van Vlaanderen in meer detail vastgelegd. De Canon zal gaan over de geschiedenis en de cultuur van de regio die vandaag Vlaanderen is, met alle respect voor de territoriale verscheidenheid en de verschuivende grenzen die voorafgingen aan de huidige natievorming.

Kunst en cultuur

Teleologische interpretaties van de geschiedenis en hineininterpretierung moeten daarbij vermeden worden. De Canon zal werken met thematische ‘vensters’ die telkens een stukje geschiedenis openbaren. Het vensterconcept laat ook toe om te onderstrepen dat er elementen van onze geschiedenis gedeeld worden met bijvoorbeeld de hele Lage Landen.

Er zal aandacht zijn voor algemene geschiedenis, kunst, cultuur, wetenschappen, taal, literatuur en neerlandistiek, materieel en immaterieel erfgoed. “Zowel positieve als negatieve aspecten van ons verleden hebben een plaats in de Canon, want beide hebben bijgedragen aan wie we vandaag zijn”, klinkt het.

Emmanuel Gerard

KU Leuven

Een onafhankelijke commissie zal onder leiding van de prominente historicus Emmanuel Gerard de Canon ontwikkelen tegen uiterlijk oktober 2022. Professor Gerard zal autonoom een pluralistische en interdisciplinaire commissie van maximaal 9 leden samenstellen. De Canon-commissie beslist zelf over de werkwijze en over de eventuele betrokkenheid van externe deskundigen.

De commissie zal ook een advies opstellen over de periodieke evaluatie van de Canon, “want onze geschiedenis is niet in beton gegoten”, klinkt het. “Op regelmatige tijdstippen zal de Canon opnieuw gewikt en gewogen worden, om veranderende inzichten te kunnen integreren.”

Historicus Emmanuel Gerard is emeritus hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceerde onder meer over de politieke geschiedenis van België. In zijn lange loopbaan was hij onder meer voorzitter van departement Politieke Wetenschappen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, expert in de parlementaire onderzoekscommissie naar de moord op Patrice Lumumba, hoofdredacteur van de Gids op Maatschappelijk Gebied, directeur van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en curator van het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement.

“Wat mij aantrekt in dit project is de mogelijkheid die het biedt om de kennis van het verleden zo breed mogelijk te delen”, stelt professor Gerard.

Canon van Nederland

Vlaanderen spiegelt zich uitdrukkelijk aan Nederland. De Canon van Nederland, die in 2006 voorgesteld en recent bijgesteld werd, heeft bij onze Noorderburen een brede belangstelling opgewekt voor de eigen geschiedenis en cultuur. Vlaanderen zal van Nederland de aanpak overnemen zoals een onafhankelijke commissie, ‘vensters’ op de geschiedenis en een periodieke evaluatie. Ook de positieve benadering komt aan bod.

Parallel met de samenstelling van de Canon wordt er ook gewerkt aan een wervende website. Die website moet een krachtig, flexibel en aantrekkelijk instrument worden om de Canon te verspreiden bij het brede publiek.

“Dit wordt in alle opzichten een historische klus”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. “Ons collectief geheugen gaat meer vorm krijgen in de komende jaren.”

“Maar de Canon kan ook een prachtig vertrekpunt zijn voor een dialoog over Vlaanderen: een dialoog tussen alle Vlamingen, oude en nieuwe. Een gedeelde samenleving is alleen maar mogelijk als iedereen beseft wie we zijn en waar we vandaan komen.”

bezootje

Related Posts

Translate »