Vlaams-Brabantse Huldenberg werkt met stoepbezoeken

Vlaams-Brabantse Huldenberg werkt met stoepbezoeken

Vlaamse Burgemeester staan machteloos tegen de toenemende pieken van eenzaamheid door corona. Mensen hebben het zeer moeilijk en wij staan machteloos. 9 op 10 burgemeesters in Vlaanderen verklaren dat de eenzaamheid bij hun inwoners fors is toegenomen door corona. Dit werd vastgesteld tijdens een rondvraag door Radio 2 en de UGent. Alle gemeente proberen om een oplossing te vinden. Zo wordt er rondgebeld, vrijwilligers doen zogenaamde stoep bezoeken en in vele gemeente worden kaartjes uitgedeeld.

Maarten Vansteenkiste motivatiepsycholoog wil extra overheidsmaatregelen. Vele initiatieven zijn al genomen om de eenzaamheid onder de burgers te bestrijden. De burgemeesters weten wat er leeft bij de inwoners.

Er is veel eenzaamheid door de regels die al een jaar geldig zijn. Afstand houden, sociaal contact vermijden zijn hierin de belangrijkste.

92 procent van de Vlaamse Burgemeesters geeft aan dat de eenzaamheid bij hun inwoners is toegenomen door de coronacrisis.

Bijna alle gemeente in Vlaanderen nemen initiatieven om de mensen te helpen en om de eenzaamheid te doorbreken.

Oudere mensen worden opgebeld om te horen of alles in orde is. In sommige gemeente gaan ze verder dan het gewoon opbellen. In Bilzen werd de bewoners gevraagd om op een vrijdagavond lukraak iemand op te bellen uit hun contactenlijst.

In Lommel belden 60 vrijwilligers van 20 verschillende verenigingen de mensen op om te vragen hoe het ging.

Diepenbeek lanceerde in oktober een oproep om de kerstverlichting al uit te hangen. Andere gemeente en dorpen volgde dit voorbeeld gewoon om iets positiefs te brengen tussen al het negatieve.

Volgens Burgemeester Rik Kriekels zie je aan de mensen op de straat dat ze helemaal niet goed in hun vel zitten. De crisis duurt al een jaar en ik heb voor de mensen geen oplossing verklaarde Kriekels.

Bijna 1 op de 4 gemeente maakt gebruikt vaan stoep-bezoekjes die speciaal georganiseerd worden om de eenzaamheid te doorbreken. Stoep-bezoekjes worden gedaan door vrijwilligers die bij de mensen aan de voordeur komen. Ongeveer de helft van de West-Vlaamse gemeente heeft hiervoor vrijwilligers op pad gestuurd.

Heuvelland bied de mogelijkheid om een stoep-bezoek aan te vragen voor jezelf of voor iemand die het nodig heeft. Noëlla die een stoep-bezoek kreeg vertelde dat er ook een verrassing was. Een accordeonist was bij het stoep-bezoek en speelde en zong liedjes.

In het Vlaams-Brabantse Huldenberg hebben ze 5 zorgambassadeurs die stoep-bezoeken uitvoeren. Deze 5 gaan bij de mensen horen of alles in orde is. Vanaf 2021 zijn daar nog 2 zorgambassadeurs bijgekomen zegt Sofie Van Raemdonck van het sociaal dienstencentrum ‘t Pijlijser. De meeste mensen stellen het goed. Bij 1 op de 10 is het nodig om verder aandacht te geven.

Christian Gillé is een van de zorgambassadeurs merkwaardig want ze heeft zelf de leeftijd van 73. Ze gaat vaak op pad om stoep-bezoeken te doen. Bij deze bezoeken geven ze een brief een een geschenkje. De meeste mensen zijn heel blij met de bezoekjes en praten over hun leven.

Gabby Langsberg is 79 en wordt bezocht door Christian Gillé. Zij zegt ja ik ben eenzaam soms duurt een hele week voor ik iemand zie, maar we moeten er allemaal doorheen. De 79 jarige geeft wel toe dat er vele dagen zijn dat ze de tranen niet kan bedwingen.

Maarten Vansteenkiste motivatiepsycholoog die ook verbonden is aan de Gems de expertengroep die de overheid adviseert is niet verrast door de cijfers. In januari is een project uitgewerkt om de eenzaamheid op gemeenteniveau aan te pakken. Een voorstel dat afkomstig was van de werkgroep Psychologie en Corona.

Het voorstel was om de cultuursector in te schakelen om via lokale initiatieven de mensen die te kampen hebben met eenzaamheid te bereiken.

Dit voorstel zou meer vorm krijgen via de Koning Boudewijnstichting. Het voorstel kreeg echter geen financiële ondersteuning van de federale regering. Het is spijtig dat de federale overheid geen ondersteuning wou voorzien voor een voorstel dat zijn nut zeker zou hebben.

De motivatiepsycholoog blijft verder werken en blijft opkomen voor een goede aanpak. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er vanuit de provincies initiatief wordt genomen. Voor sommige gemeente is het zwaar om deze kosten er bij te nemen.

Het is belangrijk dat er werk wordt gemaakt van onze mentale gezondheid die onder grote druk staat. Eenzaamheid is hier een belangrijk element volgens de motivatiepsycholoog.

bezootje

Related Posts

Translate »