Veel minder asielaanvragen vorig jaar door coronacrisis

Veel minder asielaanvragen vorig jaar door coronacrisis

In 2020 bleek dat 47,3 procent van de asielzoekers recht had op asiel in ons land, als het dossier ontvankelijk werd verklaard. Zij mogen dus hier blijven wonen en werken. 

Er zijn ook heel wat dossiers die niet-ontvankelijk worden verklaard. Die dossiers worden dus zonder verder onderzoek meteen een negatief antwoord. Het gaat om mensen die eerder al eens een asieldossier indienden en nog eens opnieuw doen. Als ze geen nieuwe argumenten en elementen hebben, ziet het CGVS geen reden om het dossier opnieuw te behandelen. 

Daarnaast zijn er ook steeds meer vluchtelingen die al erkend zijn in een ander land. Ook die dossiers worden meestal niet-ontvankelijke verklaard omdat er geen gegronde reden is om ze nog eens in ons land te erkennen.

bezootje

Related Posts

Geef een reactie

Translate »