Relatietwijfels? Rika Ponnet legt uit wat ze betekenen en hoe je ze bestrijdt

Relatietwijfels? Rika Ponnet legt uit wat ze betekenen en hoe je ze bestrijdt

De seven-year itch, twee karakters die uit elkaar gegroeid zijn of gras dat groener lijkt aan de overkant: heel wat zaken kunnen je doen twijfelen over je relatie. Maar wat van je ermee aan? Relatiebemiddelaar Rika Ponnet weet raad.

Ongeacht of je twijfelt vanuit een soort faalangst of omdat je relatie veranderd is, zijn er een paar dingen die je volgens Rika Ponnet kan doen om een antwoord te vinden op de vragen die jij misschien hebt. When in doubt…

… figure it out!

‘Het is belangrijk om eerst zelf je twijfels in kaart te brengen en te leren begrijpen. Is het iets onbestemds? Een algemeen gevoel dat je hebt in je leven? Ben je ook in andere omstandigheden een twijfelaar? Dan maakt het meer deel uit van wie je bent en zal je vooral moeten leren om zelf beter om te gaan met de ambivalente manier waarop je in het leven staat. Heb je op andere gebieden in je leven geen last van twijfels? Dan hebben je relatietwijfels mogelijk te maken met hoe jij en je lief met elkaar omgaan. Durf je relatie eerlijk onder de loep te nemen. Wat maakt dat je je vandaag niet zo gelukkig voelt? Wat mis je? Het gaat vermoedelijk over een gevoel van “te weinig” of “te veel”. Misschien verlang je naar meer erkenning, meer bevestiging, meer affectie of intimiteit. Kortom: naar een gevoelde verbondenheid, een gevoel van “wij”. Misschien ervaar je net een gemis aan eigenheid of ruimte en heb je juist het gevoel dat je vastzit en verstikt raakt.’

… talk!

‘Twijfels over de kwaliteit van je relatie draaien bijna altijd om dat teveel of tekort aan gevoelde verbondenheid. Op zo’n moment is het belangrijk dat je de dingen grondig met elkaar durft te bespreken. Wat werkt niet voor jou of voor je lief ? Wat mis je? Wat wil je graag anders? Dat gesprek moet natuurlijk altijd worden gevoerd vanuit het besef dat een partner nooit aan al je eisen kan voldoen en niet op elke vraag, twijfel of behoefte een antwoord kan bieden.’

We willen ons psychologisch, seksueel en emotioneel verbonden voelen. Als die wisselwerking er niet of onvoldoende is, stellen we de relatie in vraag.

‘Zo’n gesprek voer je bovendien het best vanuit de ik-vorm en in termen van “wij” en niet “jij”. Jij of je lief hoeven niet te veranderen of iemand anders te worden. Wie je bent, is niet het probleem, wel het feit dat wat er tussen jullie is niet langer bevredigend is. Probeer dat concreet te maken aan de hand van momenten of situaties waarin jij je niet goed voelde in jullie relatie en durf aan te geven wat je liever had gehad. Dat vergt ook van jouw kant een inspanning om je diepere behoeftes en verlangens te ontdekken en te uiten. Ook jij mag dus niet in je angsten blijven hangen: angst om niet jezelf te kunnen zijn, dat de andere er onvol- doende voor jou zal zijn of dat deze relatie je niet gelukkig zal maken.’

… do not panic!

‘Probeer bij twijfel niet in paniek te raken, noch als je lief twijfels uit, noch als je zelf aan het twijfelen slaat. Heel vaak zijn relatietwijfels gewoon een signaal dat het tijd is om meer aandacht te besteden aan je relatie en aan elkaar.’

… let it go!

‘Soms blijven mensen in twijfel hangen en worstelen ze er non-stop mee. Het is dan altijd en overal aanwezig en laat je niet meer los. Het blijvend in vraag stellen van je relatie of van je lief ondermijnt op termijn de relatie en zorgt sowieso voor meer afstand. Die afstand zal na een tijdje de verbondenheid ook aantasten. Pak twijfels concreet aan en probeer ze dan opnieuw los te laten en te kijken hoe de dingen evolueren. Heel vaak denken mensen in termen van “nooit” en “altijd” als het over hun relatie gaat. Wil je na een gesprek over je twijfels kijken hoe de dingen evolueren en het ook echt een kans geven? Dan is het belangrijk dat je de twijfel een tijdje toelaat, zonder er verder betekenis achter te zoeken.’

Koppels die een tijdje uit elkaar gaan en ook elkaars nabijheid niet opzoeken, vervreemden heel snel van elkaar.

‘Besef dat verdergaan en proberen niet hetzelfde betekent als nooit of voor altijd. Je kan je twijfels op twee manieren benaderen: het glas halfleeg of halfvol. “Ik weet niet zeker of deze relatie/dit lief is wat ik nodig heb en wens” versus “aangezien ik niet zeker ben, zijn er blijkbaar nog voldoende redenen om te blijven. Mocht het echt niet goed zijn, zou het duidelijk zijn.” Ga voor de positieve kant van je twijfel, de mogelijkheid dat er voldoende is om het verder te proberen. Vaak vinden mensen net rust als ze twijfel accepteren voor wat het is, de twijfel gewoon laten bestaan en beseffen dat ze geen beslissing hoeven te nemen. Dat is immers wat het meest onrustig maakt: het gevoel dat we bij twijfel meteen een keuze moeten maken. Dat is niet altijd zo.’

… let it happen from time to time!

‘Ook een goede manier om met twijfels om te gaan, is jezelf toe te staan dagelijks en beperkt in tijd te twijfelen en te piekeren, maar het op andere momenten wanneer het de kop opsteekt mentaal door te schuiven naar dat dagelijkse moment van toegestane twijfel.’

… stay true to yourself!

‘Wie twijfelt over een relatie, krijgt weleens te horen dat ze te veeleisend of te kritisch is. Het klopt dat we vandaag de dag andere dingen van relaties verwachten dan mensen pakweg twee generaties geleden. We willen ons psychologisch, seksueel en emotioneel verbonden voelen. Als die wisselwerking er niet of onvoldoende is, stellen we de relatie in vraag. We waarderen vandaag relaties om andere redenen dan vroeger en twijfelen dus ook om andere redenen en gaan om andere redenen uit elkaar. Dat wil niet zeggen dat mensen te kritisch zijn. Ook anno nu gaan we niet uit elkaar voor een akkefietje of omdat we denken dat we beter kunnen krijgen, maar wel omdat het verhaal waarin we geïnvesteerd hebben ons ongelukkig maakt en we het gevoel van verbonden te zijn kwijt zijn en niet meer terugvinden.’

… take a break!

‘Bij twijfel kan ook een tijdelijke break een oplossing zijn, zeker als de twijfels tot intense conflicten leiden. Toch blijkt in de praktijk dat uit het oog ook vaak uit het hart betekent en het tijdelijk uit elkaar gaan in het merendeel van de gevallen wel leidt tot een definitieve relatiebreuk. Hoelang zo’n break idealiter duurt, is heel moeilijk vast te leggen. Vaak geldt wel de regel; hoe langer de break duurt, hoe kleiner de kans op herstel. Koppels die een tijdje uit elkaar gaan en ook elkaars nabijheid niet opzoeken, vervreemden heel snel van elkaar. Een relatie heeft voeding nodig en als die er een tijdje niet is, is er ook geen sprake meer van een relatie. Bovendien kan je als lief van een twijfelaar je partner wel een tijdje krediet geven, maar zal je na verloop van tijd ook stoppen met jezelf verder open te stellen. Op afstand gehouden worden en in de wachtkamer gezet worden, dat houdt niemand lang vol, want het is gewoon te pijnlijk.’

Lees ook:

bezootje

Related Posts

Translate »