Kinderopvang verwelkomt meer kinderen vanaf maandag

Kinderopvang verwelkomt meer kinderen vanaf maandag

Er zullen vanaf maandag meer kinderen welkom zijn in de kinderopvang. De kinderopvanginitiatieven krijgen momenteel een draaiboek van de Vlaamse overheid over hoe ze dat moeten aanpakken.

De kinderopvanginitiatieven verwelkomen vandaag voornamelijk kinderen van ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten, of kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie.

Vanaf 4 mei zijn ook de kinderen welkom van twee werkende ouders, waarvan er minstens één buitenhuis gaat werken. Ook de kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders mogen dan terug.

Vanaf 18 mei ontvangen de kinderopvanginitiatieven opnieuw alle kinderen. Er wordt wel gevraagd om hierover in gesprek te gaan met de opvangvoorziening, zodat niet iedereen op hetzelfde moment instroomt. Mogelijk zullen niet alle kinderen vanaf de eerste dag kunnen starten. De opvang maakt daarvoor een planning op.

Veiligheid staat bovenaan de prioriteitenlijst. De geldende maatregelen rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden. Bovendien zullen de medewerkers mondmaskers moeten dragen als ze contact hebben met andere volwassenen die niet in de opvang werken. Het dragen van een mondmasker voor begeleiders is vooral belangrijk vanaf het moment er een sterke stijging van het aantal kinderen en het aantal contacten met volwassenen in de opvang is.

Gefaseerde heropstart

Aan ouders wordt gevraagd om het brengen en halen zo veel mogelijk door dezelfde persoon te laten gebeuren, altijd een mondmasker of alternatief te dragen en de leefruimtes niet te betreden. Het is ook belangrijk om afstand te houden en de handen grondig te wassen voor en na het ophalen.

Bevoegd Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) doet, samen met Kind en Gezin en vertegenwoordigers van de sector, wel een oproep aan alle ouders om de kinderen thuis op te vangen voor wie het nog haalbaar is. De heropstart wil hij daarnaast veilig en gefaseerd laten verlopen.

Beke: “Sinds het begin van de lockdown vangen veel ouders thuis hun kinderen op, terwijl ze ook hun professionele taken uitvoeren. Die combinatie is zwaar en ik heb er veel begrip voor dat velen opnieuw gebruik willen maken van kinderopvang. We willen dat mogelijk maken, op voorwaarde dat de evolutie van het coronavirus gunstig blijft.”

“Een van de voorwaarden is dan ook dat we een geleidelijke en dus veilige doorstart kunnen doen. Stap voor stap zullen opnieuw meer kinderen worden toegelaten. Dat is in het belang van de mensen die werken in de kinderopvang én van de kinderen die ernaartoe gaan.”

bezootje

Related Posts

Translate »