Geen erfbelasting meer voor goede doelen – Business AM

Goede doelen zullen binnenkort het volledige geërfde bedrag krijgen en er geen successierechten op moeten betalen. Vrienden die erven, zullen minder belastingen moeten betalen.

In het nieuws: Vanaf volgend jaar veranderen er twee belangrijke elementen in het erfrecht.

  • Goede doelen betalen geen successierechten meer, terwijl dat tarief vroeger op 8,5 procent lag.
  • Vrienden en tweedelijnsfamilie betalen op de eerste 15.000 euro van uw erfenis, in totaal, slechts 3 procent belastingen, in plaats van de 30 tot 55 procent.

Waarom is die wetgeving veranderd? U kon vroeger, via het duo-legaat, een erfenis schenken aan een goed doel, en pakweg een vriend of familielid. Het goede doel betaalde dan alle successierechten, aan een goedkoper tarief. Maar er bleef nog een substantieel gedeelte over voor het goede doel. Uw erfgenamen kregen meer van de voorziene erfenis. Maar het duo-legaat werd al te vaak gebruikt als fiscaal achterpoortje en dat wilde de regering graag sluiten.

Minister van Begroting, Matthias Diependaele, zei er het volgende over: ‘ ‘Het was uitgegroeid tot een techniek van fiscale planning. De gift aan het goede doel diende vaak louter om de erfbelasting voor de verre familie of de goede vriend maximaal beperken. Dat druist in tegen de geest van het systeem.’

En het duolegaat? Dat blijft bestaan, maar het zal geen voordeel meer geven voor vrienden of tweedelijnsfamilie die erft.

Ook nog: De belastingen op schenkingen naar goede doelen wordt ook afgeschaft. Die gaat van 5,5 naar 0 procent.

Vanaf wanneer gaat de regel in werking? Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Dat wil voor sommige mensen zeggen dat ze best hun testament even herbekijken, aangezien de uitwerking van een duo-legaat er anders zal uitzien.

Source: BusinessAM

bezootje

Related Posts

Translate »