CD&V wil meer praktijktesten tegen discriminatie

CD&V wil meer praktijktesten tegen discriminatie

CD&V wil het systeem van de praktijktesten op de arbeidsmarkt vereenvoudigen zodat er meer mystery calls kunnen gedaan worden om discriminatie op te sporen. Dat meldt De Zondag. N-VA en Vlaams Belang reageren afwijzend. 

In 2018 werden de zogenaamde mystery calls in ons land ingevoerd om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Die praktijktesten houden in dat de overheid, nadat bij hen een klacht werd ingediend, zich mag voordoen als iemand anders om te controleren of werkgevers iedereen gelijk behandelen. 

Weinig discriminatie vastgesteld dus meer testen

Vorig jaar werden amper twee processen-verbaal opgesteld voor werkgevers die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan discriminatie. Dat is veel te weinig, vindt CD&V, en daarom willen ze het aantal praktijktesten uitbreiden. “We hebben van bij het begin gezegd dat we die wet moeten evalueren en indien nodig bijsturen. Dat is wat we nu gaan doen”, klinkt het. 

Kamerleden Nahima Lanjri en Nawal Farih dienen een wetsvoorstel om het systeem van de mystery calls te vereenvoudigen, waardoor er meer tests gedaan zullen worden. “Zo kan discriminatie doeltreffend bestreden worden. Niemand mag uitgesloten worden op basis van afkomst, leeftijd, geslacht of beperking.”

N-VA is geen voorstander van het voorstel. “Een draagvlak creëren voor discriminatie en racisme monitoren doet men niet door praktijktesten in te voeren. Huren onder een vals voorwendsel, praktijktest, is een leugen. Stop met de Vlaming in een racistische rol te duwen”, aldus Vlaams parlementslid Nadia Sminate.

Ook Vlaams Belang reageerde inmiddels op het voorstel. “CD&V is blijkbaar vergeten dat het mystery call-systeem geen consensus heeft op Vlaams niveau bij haar coalitiepartners, dus tracht ze het maar op federaal niveau”, zo reageert Kamerfractieleider Barbara Pas. “Dat is dubbel deloyaal: het vertrouwen van de Vlaamse coalitiepartners wordt zo onder druk gezet, maar vooral het vertrouwen van de CD&V-kiezer wordt alweer geschaad. Wil de CD&V de nieuwe cdH worden? Dan gaat ze er hetzelfde (gebrekkige) aantal stemmen mogen bijnemen.”

bezootje

Related Posts

Translate »