Categorie: Fod-Volksgezondheid

Categorie: Fod-Volksgezondheid

Covid-19 en duurzame transitie

Covid-19 en duurzame transitie

De weg naar een eerlijk, duurzaam en veerkrachtig herstel De strijd tegen de gezondheidscrisis is een enorme uitdaging. De organisatie van het economisch herstel is dat ook. We moeten snel maar weloverwogen handelen, met in het achterhoofd de boodschap dat…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft vanmorgen, 4 mei, vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van COVID-19. INLEIDING Een stapsgewijze afbouw van de Covid-19 maatregelen vergt dat de keten van besmettingen doorbroken wordt. De volgende elementen kunnen…

COVID-19 : heropstart van ambulante zorgverstrekking

COVID-19 : heropstart van ambulante zorgverstrekking

Zoals gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad, is in overleg met de vertegenwoordigende organisaties van de gezondheidsbeoefenaars een denkproces op gang gebracht rond de geleidelijke hervatting van de activiteiten. Aan alle bureaus van de Raden van de gezondheidsbeoefenaars werd gevraagd een…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 april 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 april 2020

Op 29 april 2020 vond de tiende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied. Volgende beslissingen werden genomen: Een interfederaal comité testing & contactopvolging ging op 24 april van start en werd nu ook officieel samengesteld.…

Toelating voor een veldproef met GGO-maïs

Toelating voor een veldproef met GGO-maïs

De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 06 april 2020 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde mais. Die proef vindt plaats in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren. De proef gaat uit van het Vlaams Instituut…

Openbare aanbesteding

Openbare aanbesteding

De projecten in het kader van het federale Evidence-Based Practice (EBP) Netwerk  zijn onderworpen aan een openbare aanbesteding voor hun concrete realisatie. De huidige openbare aanbesteding heeft betrekking op de ontwikkeling van een richtlijn ergotherapie voor het behoud van de…

COVID-19 : Gezamenlijke brief maatregelen gezondheidszorgverstrekkers

COVID-19 : Gezamenlijke brief maatregelen gezondheidszorgverstrekkers

Dr. Paul Pardon (Chief Medical Officer België), Pedro Facon (Directeur-generaal Gezondheidszorg), Jo De Cock (Administrateur-generaal RIZIV) et Xavier De Cuyper (Administrateur-generaal FAGG) hebben een gezamenlijke brief aan de gezondheidszorgverstrekkers en hun beroepsverenigingen geschreven over COVID-19 en de toepassing van de…

Vergoeding 2019 voor stagemeesters arts-specialisten

Vergoeding 2019 voor stagemeesters arts-specialisten

Op 16 april 2020 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2019. Vóór 2016 was er een onevenwicht in de financiering…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 april 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 april 2020

Op 15 april 2020 vond, sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied, de zevende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats. Volgende beslissingen werden genomen: Een globaal kader inzake de mogelijke ondersteuning door de ziekenhuissector van de ouderenzorgsector werd goedgekeurd, dat…

Translate »