Categorie: Fod-Volksgezondheid

Categorie: Fod-Volksgezondheid

Geef uw mening over uw milieurechten !

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Het Verdrag van Aarhus geeft…

Coronacrisis: stijgend aantal ongevallen met chemische producten

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen. De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum starten daarom vandaag de campagne Lezen voor…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 13 oktober 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 13 oktober vergaderd over de aanpak van de COVID-19 pandemie.  Ook de Regeringscommissaris Corona nam deel aan de vergadering.  De IMC heeft kennis genomen van zijn mandaat en opdrachten, en wenst hem veel succes met…

10 oktober ‘World Mental Health Day’

Naar aanleiding van de week van de geestelijke gezondheidszorg, hebben we een aantal posters gemaakt waarin de verschillende projecten beknopt werden beschreven.We hopen dat dit initiatief kan bijdragen aan een beter begrip van de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg die…

Wie is je arbeidsarts? Klik op www.mijngezondheid.be

Te vaak is de relatie tussen een arbeidsarts en een werknemer nog eenrichtingsverkeer. De arbeidsarts komt langs op vaste momenten, bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor de vaste gezondheidscheck. Maar als werknemer kan je je arbeidsarts ook zélf contacteren als…

Ook met borstvoeding bouw je mee aan een duurzame aarde

Van 1 tot 7 oktober 2020 vindt wereldwijd de week van de borstvoeding plaats. Samen met de FOD Gezondheid ent het federale comité voor borstvoeding zijn campagne op het duurzaamheidsthema met de leuze #borstvoedingikbenvoor. Onze planeet staat onder zware druk,…

Enquête over de Nubel producten

30/09/2020 Nubel vzw viert dit jaar haar 30ste verjaardag! Een geweldige kans om samen na te denken hoe onze producten meer in overeenstemming te brengen met uw behoeften. Geef ons uw mening door deel te nemen aan de enquête.

Betere controle van invasieve uitheemse soorten

De Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten om de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten te voorkomen en te beheersen. Dit akkoord regelt de Belgische uitvoering van de EU-verordening over invasieve uitheemse soorten (IUS). Het…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 septembre 2020

Verschillende aspecten van de testing en de contactopvolging zijn behandeld, zoals de performantie van de laboratoria die de testen analyseren, de opvolging van personen die terugkeren uit buitenlandse rode zones en de lancering van de app ‘coronalert’.De IMC heeft daarnaast de principes en…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 26 augutus 2020

Belang van vaccinatie tegen seizoensgebonden griep in de context van COVID-19Voor de winter van 2020-2021 is het des te belangrijker om de risicogroepen zo breed mogelijk te kunnen vaccineren om overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen, gezien het mogelijke risico…

Inbeslagname van een berberaap door de CITES-inspectiedienst

Op dinsdag 25 augustus namen de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid een bedreigde aap in beslag die illegaal werd vastgehouden in de woning van een particulier. De berberaap werd toevertrouwd aan de Stichting AAP. Deze stichting voert een project uit…

Webinar – Psychosociale interventies voor personeel in de zorgsector

Deze webinar is gemaakt als ondersteuning voor het personeel van alle zorginstellingen (medewerkers, HR, diensthoofden, management, psychosociale hulpverleners, etc).De context van Covid-19 is nieuw en veranderlijk. Naast de voor de hand liggende medische gevolgen is er ook een belangrijke psychosociale…

Vacature bij het College klinische Studies

Wil jij ook je steentje bijdragen aan de goedkeuring van klinische studies voor COVID – 19?Ben je jonger dan 26 jaar en heb je een Bachelordiploma op zak?Wij zoeken een dossierbeheerder voor de behandeling van aanvragen voor klinische studies (startbaanovereenkomst).…

Arts, jurist, kwaliteitsexpert: oproep tot kandidatuur

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het College Klinische ProevenHet College Klinische Proeven is op zoek naar :- twee artsen met ervaring in het uitvoeren of evalueren van klinische proeven;- een jurist;- een expert in kwaliteitscontrolesystemen.  Interesse ? Voor meer…

Vacature voor het federale evidence-based netwerk

Vacature voor het federale evidence-based netwerk

Het Federale Evidence Based Netwerk (EBP) zoekt versterking voor de netwerkcoördinatie.De netwerkcoördinatie initieert, coördineert en faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit van de 1ste lijnsgezondheidszorg door middel van evidence-based practice. Stakeholders met elkaar verbinden, informatie uitwisselen en samenwerking stimuleren…

Ontdek het online activiteitenverslag van Dier, Plant en Voeding

Ontdek het online activiteitenverslag van Dier, Plant en Voeding

 Op welke manier probeert de overheid greep te krijgen op e-commerce? Hoe beschermen we onze zo belangrijke honingbijkolonies? Wat zijn neonicotinoïden en waarom zijn ze zo belangrijk? En wat is een nutriscore nu weer?Op deze en vele andere vragen probeert…

Duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen

Duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen

Dat de Europese Green Deal tegen 2050 naar een klimaatneutraal Europa wil streven, is intussen bij heel wat mensen bekend. Maar wist je ook dat één van de grote actiepunten de ambitie naar een gezonde leefomgeving inhoudt, vrij van toxische…

Ontsmetting via tunnels en UV-C lampen: risico’s voor de gezondheid

Ontsmetting via tunnels en UV-C lampen: risico’s voor de gezondheid

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, worden nieuwe technieken ingezet om ruimtes te ontsmetten. Deze technieken zijn niet steeds doeltreffend en kunnen zelfs risico’s inhouden voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt in twee adviezen voor de…

34ste CCIM-Stakeholdersdialoog

34ste CCIM-Stakeholdersdialoog

De Belgische federale en gewestelijke milieu-overheden bespraken op 6 juli 2020 tijdens de 34ste CCIM-dialoog (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid) de Europese en multilaterale prioriteiten voor het 2de Semester. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen in detail aan bod: De Europese ‘Green Deal’, met…

Corona-afval in zee

Corona-afval in zee

Plastic zakjes, flesjes, sigarettenpeuken … het probleem van afval in zee is gekend. Bij dit rijtje voegen zich vandaag helaas ook mondmaskers, handschoenen en flesjes alcoholgel. © Proper Strandlopers Hoe belandt corona-afval in zee en wat zijn de gevolgen voor het…

Infocampagne over de EU-Houtverordening

Infocampagne over de EU-Houtverordening

In juni werden alle Belgische bedrijven die in 2019 hout en houtproducten invoerden die onder de EUTR verordening vallen, door de FOD gecontacteerd.In de verzonden brief wordt herinnerd aan het belang van de Europese verordening die de handel in illegaal…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 1 juli 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 1 juli 2020

De IMC besteedde zoals tijdens haar vorige bijeenkomsten bijzondere aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot de strategie van testing, contactopvolging en snelle opsporing van eventuele nieuwe uitbraken van de epidemie. Al deze aspecten spelen een cruciale rol…

Translate »