Categorie: Fod-Volksgezondheid

Categorie: Fod-Volksgezondheid

Duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen

Duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen

Dat de Europese Green Deal tegen 2050 naar een klimaatneutraal Europa wil streven, is intussen bij heel wat mensen bekend. Maar wist je ook dat één van de grote actiepunten de ambitie naar een gezonde leefomgeving inhoudt, vrij van toxische…

Ontsmetting via tunnels en UV-C lampen: risico’s voor de gezondheid

Ontsmetting via tunnels en UV-C lampen: risico’s voor de gezondheid

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, worden nieuwe technieken ingezet om ruimtes te ontsmetten. Deze technieken zijn niet steeds doeltreffend en kunnen zelfs risico’s inhouden voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt in twee adviezen voor de…

34ste CCIM-Stakeholdersdialoog

34ste CCIM-Stakeholdersdialoog

De Belgische federale en gewestelijke milieu-overheden bespraken op 6 juli 2020 tijdens de 34ste CCIM-dialoog (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid) de Europese en multilaterale prioriteiten voor het 2de Semester. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen in detail aan bod: De Europese ‘Green Deal’, met…

Corona-afval in zee

Corona-afval in zee

Plastic zakjes, flesjes, sigarettenpeuken … het probleem van afval in zee is gekend. Bij dit rijtje voegen zich vandaag helaas ook mondmaskers, handschoenen en flesjes alcoholgel. © Proper Strandlopers Hoe belandt corona-afval in zee en wat zijn de gevolgen voor het…

Infocampagne over de EU-Houtverordening

Infocampagne over de EU-Houtverordening

In juni werden alle Belgische bedrijven die in 2019 hout en houtproducten invoerden die onder de EUTR verordening vallen, door de FOD gecontacteerd.In de verzonden brief wordt herinnerd aan het belang van de Europese verordening die de handel in illegaal…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 1 juli 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 1 juli 2020

De IMC besteedde zoals tijdens haar vorige bijeenkomsten bijzondere aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot de strategie van testing, contactopvolging en snelle opsporing van eventuele nieuwe uitbraken van de epidemie. Al deze aspecten spelen een cruciale rol…

BeCare Magazine | Juni 2020

BeCare Magazine | Juni 2020

We leven in bijzondere tijden. De COVID-19-crisis heeft de voorbije maanden ons leven fundamenteel veranderd. Deze nieuwe publicatie van ons driemaandelijks BeCare e-zine geeft u een overzicht van de huidige activiteiten, zowel in het kader van het crisismanagement als van…

Orgaandonor worden? Via www.mijngezondheid.be kan het in enkele kliks

Orgaandonor worden? Via www.mijngezondheid.be kan het in enkele kliks

Sinds 1 juli kan je voor vier mogelijkheden apart je voorkeur opgeven.Vier mogelijkheden Donatie van organen voor transplantatie naar een andere persoon. Donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal zoals bot of bloedvaten:- Gebruik bij een patiënt die ermee geholpen wordt- Gebruik voor…

De Zorg Een Premie Vragen Ze Dat Wel

De Zorg Een Premie Vragen Ze Dat Wel

Je ziet het en leest het overal het is het meest besproken item op alle media en sociale kanalen de zorg en een premie. De roep klinkt luid om mensen van de zorg een premie te geven maar is dat…

VERBOD OP TABAKSRECLAME WORDT STRENGER

VERBOD OP TABAKSRECLAME WORDT STRENGER

Artikel 7 § 2 bis van bovengenoemde wet stipuleert dat het verboden is reclame te voeren voor en te laten sponsoren door tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, oftewel tabaksproducten genoemd.  In hetzelfde artikel worden een aantal…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 17 juni 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 17 juni 2020

De IMC besteedde zoals tijdens haar vorige bijeenkomsten bijzondere aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot de strategie van testing, contactopvolging en snelle opsporing van eventuele nieuwe uitbraken van de epidemie. Al deze aspecten spelen een cruciale rol…

Derde federaal milieurapport

Derde federaal milieurapport

Het derde federaal milieurapport, gepubliceerd op verzoek van de minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, geeft een balans van de realisaties sinds 2014 en schetst de vooruitzichten voor de volgende legislatuur. De federale milieurapporten zijn opgesteld door de federale administraties,…

Nieuw Coronavirus (Covid-19)

09/06/2020 Alle informatie over het nieuwe coronavirus kan je  terugvinden op de site www.info-coronavirus.be/nl      

Europese website over hormoonverstorende stoffen

Europese website over hormoonverstorende stoffen

België lanceert samen met verschillende Europese landen een  nieuwe website (www.edlists.org) over hormoonverstoorders in de Europese Unie. De website zal bedrijven en stakeholders informeren over stoffen die reeds als hormoonverstoorders zijn geïdentificeerd of die worden beoordeeld voor hormoonverstorende eigenschappen in…

Hoe maak ik mijn huis schoon in tijden van het coronavirus?

Hoe maak ik mijn huis schoon in tijden van het coronavirus?

U kunt uw huis blijven schoonmaken met uw gebruikelijk schoonmaakmiddel. Is iemand uit uw gezin besmet of mogelijk besmet, dan kunt u best harde oppervlakken die vaak aangeraakt worden ontsmetten met bleekwater (ook wel “javel” genoemd). De hoofdmanier om het…

Covid-19: welke ontsmettingsmiddelen zijn toegelaten?

Covid-19: welke ontsmettingsmiddelen zijn toegelaten?

Alle biociden die op de markt komen, moeten eerst goedgekeurd worden door de  FOD Volksgezondheid. Na de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft de FOD Volksgezondheid beslist om tijdelijke toelatingen toe te kennen aan bepaalde types van biociden die bewezen…

Home | Coronavirus COVID-19

Home | Coronavirus COVID-19

Stop de verspreiding van Covid-19Blijf thuis als je ziek bent. Was vaak je handen met water en zeep. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent. Beperk je fysieke sociale contacten. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 mei 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 mei 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 20 mei opnieuw vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie.  De stand van zaken inzake testing en de contactopvolging werd uitvoerig besproken. Inzake de contactopvolging werden een aantal verbeteracties overeengekomen om het bereik en de doeltreffendheid ervan te verhogen. Het…

Red de biodiversiteit, samen en nu!

Red de biodiversiteit, samen en nu!

Het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens gaan hand in hand. Bossen en oceanen nemen grote hoeveelheden CO2 op. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn…

Eerbetoon aan het verpleegkundige beroep

Eerbetoon aan het verpleegkundige beroep

De COVID-19-pandemie heeft verschillende positieve aspecten van ons gezondheidszorgsysteem aangetoond. Ten koste van zware inspanningen was de samenwerking tussen de zorgverstrekkers efficiënt. De gezondheidswerkers hebben met onbaatzuchtigheid en grote toewijding gereageerd. Alle gezondheidsinstellingen bundelen hun krachten en eren alle verpleegkundigen…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 7 mei 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 7 mei 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 7 mei vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie.    De coördinator van het interfederaal comité testing & contactopvolging, Prof. Dr. Emmanuel André, gaf een stand van zaken van de testing en de contactopvolging.  De Ministers stelden vragen en formuleerden aandachtspunten, zoals over de testcapaciteit…

Covid-19 en duurzame transitie

Covid-19 en duurzame transitie

De weg naar een eerlijk, duurzaam en veerkrachtig herstel De strijd tegen de gezondheidscrisis is een enorme uitdaging. De organisatie van het economisch herstel is dat ook. We moeten snel maar weloverwogen handelen, met in het achterhoofd de boodschap dat…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft vanmorgen, 4 mei, vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van COVID-19. INLEIDING Een stapsgewijze afbouw van de Covid-19 maatregelen vergt dat de keten van besmettingen doorbroken wordt. De volgende elementen kunnen…

COVID-19 : heropstart van ambulante zorgverstrekking

COVID-19 : heropstart van ambulante zorgverstrekking

Zoals gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad, is in overleg met de vertegenwoordigende organisaties van de gezondheidsbeoefenaars een denkproces op gang gebracht rond de geleidelijke hervatting van de activiteiten. Aan alle bureaus van de Raden van de gezondheidsbeoefenaars werd gevraagd een…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 april 2020

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 april 2020

Op 29 april 2020 vond de tiende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid plaats sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis op Belgisch grondgebied. Volgende beslissingen werden genomen: Een interfederaal comité testing & contactopvolging ging op 24 april van start en werd nu ook officieel samengesteld.…

Toelating voor een veldproef met GGO-maïs

Toelating voor een veldproef met GGO-maïs

De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 06 april 2020 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde mais. Die proef vindt plaats in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren. De proef gaat uit van het Vlaams Instituut…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram