Categorie: Fod-Volksgezondheid

Categorie: Fod-Volksgezondheid

Online vertellingen over chemische huishoudproducten

Online vertellingen over chemische huishoudproducten

Arne is een jongen die wil vliegen. Hij is ervan overtuigd dat dit zal lukken. Mama, buurman en buurvrouw zijn heel erg sceptisch. Dat kan Arne echter niet stoppen. Vliegen zal hij, ze zullen wel zien!Raf Walschaerts vertelt tijdens drie…

België tekent akkoord tegen de invoer van ontbossing

België tekent akkoord tegen de invoer van ontbossing

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft vandaag aangekondigd dat België lid wordt van de Amsterdam Declarations Partnership. Daarmee gaat ons land een belangrijk engagement aan om de ingevoerde ontbossing te bestrijden.  "België zet een belangrijke stap in de strijd tegen…

Reclame voor tabaksproducten: wet wordt strenger vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2021 zal het verboden zijn om het merk van een tabaksproduct te vermelden op affiches of in de etalage van winkels die tabak verkopen. De FOD Volksgezondheid zal vanaf januari controles verrichten. Krantenwinkels, tabakswinkels en winkels van…

Brexit en CITES

Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk (VK) per referendum om de Europese Unie (EU) te verlaten. De terugtrekkingsovereenkomst ging uiteindelijk van kracht op 1 februari 2020. Op dat ogenblik werd er een overgangsperiode bepaald tot 31 december 2020.…

Covid-19 – Federale steun voor de ziekenhuizen

De covid-19-pandemie heeft een grote impact op ziekenhuizen en zorgverleners die er werken, ook op financieel vlak. De federale overheid zorgt in 2020 voor extra financiële ondersteuning. Zo komen we tegemoet in de specifieke kosten met betrekking tot de pandemie…

Vacature: Projectmedewerker interculturele bemiddeling

Wil jij ook meewerken aan de verdere ontwikkeling van interculturele bemiddeling via videoconferentie in de gezondheidszorg?Heb je je een bachelor- of masterdiploma op zak?Wij zoeken een projectmedewerker (m/v/x) voor de verdere ontwikkeling, promotie en ondersteuning van het project ‘Informatisering interculturele…

Windmolenpark voor Duinkerke: online event

Online event op 3 december om 17u30De Franse overheid heeft plannen om een windmolenpark te plaatsen naast de Belgische grens ter hoogte van Duinkerke. Momenteel loopt hierover een publieksraadpleging, georganiseerd door de Franse “Commission nationale du débat public”. Deze raadpleging…

Persmededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een advies gegeven…

8-9/12: European Business & Nature Summit

EBNS : Green economic recovery – Reshaping business for nature and people De EBNS-top met de titel ‘Groen economisch herstel – hervormen van bedrijfsleven voor de natuur en de mens’ wil enerzijds de bedrijven stimuleren die hun bedrijfsmodellen aanpassen en…

Home | Coronavirus COVID-19

Home | Coronavirus COVID-19 Huidige situatie Alles over het coronavirus 6 gouden regels tegen corona Respecteer de hygiëneregels Doe je activiteiten liefst buiten Denk aan kwetsbare mensen Hou afstand (1,5m) Beperk je nauwe contacten Volg de regels voor bijeenkomsten Maatregelen…

Internationale week voor verstandig gebruik van antibiotica

Van 18  tot en met 24 november willen de internationale en Europese gezondheidsautoriteiten de aandacht vestigen op de risico's van antimicrobiële resistentie. Daarom vinden deze week de European Antibiotic Awareness Day (EAAD) en de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) plaats.…

Het Europees Ecolabel. Je kunt er niet meer naast kijken

De FOD Volksgezondheid voert vanaf 17 november een affichecampagne in de buurt van voedingswinkels en supermarkten ter promotie van het Europees Ecolabel. Het EU Ecolabel is het officiële milieulabel van de Europese Unie en geeft consumenten de zekerheid om kwaliteitsvolle…

Covid 19 en duurzame transitie : op weg naar een rechtvaardig

De gezondheidscrisis toont aan dat er een herstelplan nodig is om de negatieve gevolgen van de crisis, voornamelijk op sociaaleconomisch vlak, te verminderen. De huidige sanitaire situatie heeft duidelijk aangetoond hoe extreem kwetsbaar onze samenleving is voor systemische schokken. Niettegenstaande de…

Wetenschappelijk medewerker: oproep tot kandidatuur

De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL) is een consortium van richtlijnontwikkelaars in België. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) financiert als opdrachtgevende overheid de Werkgroep. Voor de werkgroep werd aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep…

België actief in de internationale strijd tegen milieucriminaliteit

De FOD Volksgezondheid en de Administratie van Douane en Accijnzen van de FOD Financiën namen deel aan Operatie Thunder2020, gecoördineerd door Interpol en de Werelddouaneorganisatie. Het doel van de operatie was de bestrijding van de illegale handel in en transport…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 29 oktober 2020

Griepvaccinatie: absolute prioriteit voor bescherming meest kwetsbare mensen Beschikbaarheid van seizoensgriepvaccins en prioritering van risicogroepen België zal 2,9 miljoen vaccins beschikbaar hebben tegen seizoensgriep. Dit is méér dan de vorige jaren. Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft de IMC de voorkeur gegeven…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 28 oktober 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft op 28 oktober opnieuw vergaderd over de aanpak van de COVID-19-pandemie.      De IMC is zeer bezorgd over de sterke groei van de epidemie en de impact hiervan op het personeel in de zorg- en de welzijnssector, en…

Start van campagne tegen mondmaskers in zee

Afval in zee is een gekend probleem. Door de coronacrisis duiken vandaag ook mondmaskers op, niet alleen als zwerfvuil op straat, maar ook in zee. Via de wind en de waterlopen komen ze daar terecht. De dienst Marien Milieu van…

Geef uw mening over uw milieurechten !

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Het Verdrag van Aarhus geeft…

Coronacrisis: stijgend aantal ongevallen met chemische producten

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen. De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum starten daarom vandaag de campagne Lezen voor…

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 13 oktober 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 13 oktober vergaderd over de aanpak van de COVID-19 pandemie.  Ook de Regeringscommissaris Corona nam deel aan de vergadering.  De IMC heeft kennis genomen van zijn mandaat en opdrachten, en wenst hem veel succes met…

Translate »