Campagne moet ouders van jonge kinderen alert maken voor meningokokkeninfecties | gezondheid.be

Campagne moet ouders van jonge kinderen alert maken voor meningokokkeninfecties | gezondheid.be

Laatst bijgewerkt: september 2020

nieuws


Uit recent onderzoek in opdracht van farmaceutisch bedrijf GSK bij 200 Belgische ouders met kinderen jonger dan drie blijkt dat driekwart van de ouders niet weet dat een hersenvliesontsteking binnen 24 uur na het optreden van de symptomen fataal kan zijn. Één op drie jonge ouders heeft zelfs nog nooit gehoord van meningokokkeninfecties. 

Symptomen en gevolgen

Dat komt vooral omdat ouders de symptomen niet kennen: patiënten hebben vooral een stijve nek (67%), koorts (57%), hoofdpijn of last van prikkelbaarheid (56%), verlies van eetlust (42%) en hoge gevoeligheid voor licht (39%), en in mindere mate ook keelpijn (12%), koude handen en voeten (11%) en huiduitslag (5%). Een meningokokkeninfectie is nochtans een ernstige aandoening, met mogelijk zware gevolgen. Één patiënt op tien overleeft de ziekte niet, en van de negen andere heeft 20% kans op levenslange gevolgen zoals gehoorverlies, littekens op de huid, psychische stoornissen of zelfs amputaties. 

Preventie door vaccinaties

Er zijn verschillende types van meningokokkeninfecties, maar de meest voorkomende zijn A, B, C, W en Y. Hoewel er geen vaccin is om kinderen te beschermen tegen alle verschillende types, zijn er wel vaccins beschikbaar voor elk type. Jonge kinderen worden in België systematisch tegen type C gevaccineerd, maar eigenlijk komt type B het meeste voor (50%). “Veel ouders kennen onvoldoende het verschil tussen de verschillende types van meningokokkeninfecties noch tussen de verschillende ziektebeelden. Ouders denken dan ook vaak ten onrechte dat hun kind volledig beschermd is”, getuigt Dr. Marc Raes, pediater in het Jessa Ziekenhuis.

Bewustmakingscampagne

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ouders vaccinatie zou overwegen als de kinderarts of huisarts dit aanraadt. Met de bewustmakingscampagne ‘Samen Tegen Meningitis’ wil GSK jonge ouders dan ook alert maken voor deze zeldzame maar ernstige ziekte, en ze aansporen om met hun zorgverleners alle opties te overlopen om meningitis te voorkomen. Op www.samentegenmeningitis.be kan je alle informatie over de aandoening vinden. 
zie ook artikel :
Meningitis: vaccinatiebron: Sofie Van Rossom – gezondheidsjournalistbezootje

Related Posts

Translate »