COVID-19 : heropstart van ambulante zorgverstrekking

COVID-19 : heropstart van ambulante zorgverstrekking

Zoals gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad, is in overleg met de vertegenwoordigende organisaties van de gezondheidsbeoefenaars een denkproces op gang gebracht rond de geleidelijke hervatting van de activiteiten.

Aan alle bureaus van de Raden van de gezondheidsbeoefenaars werd gevraagd een advies te formuleren omtrent de hervatting van de zorgverstrekking. Om tot een beheerste en gefaseerde opstart te komen, werden de adviezen van de Raden van de gezondheidszorgbeoefenaars door de FOD VVVL omgezet in overzichtstabellen die als referentiekader voor de gezondheidszorgbeoefenaar kunnen dienen. Deze tabellen kunnen wekelijks door de raden worden bijgewerkt om de evolutie van de pandemie en de realiteit op het terrein voor elk beroep weer te geven. Het bureau van de raden kan worden uitgebreid met andere actoren uit het werkveld.

De door de bureaus van de raden gegeven adviezen zijn beschikbaar. De overzichtstabellen die gevalideerd werden door de Raden of hun bureau ook. Indien een document nog niet beschikbaar zou zijn voor een bepaalde beroepsgroep, wil dit zeggen dat hieraan wordt verdergewerkt. Daarnaast doen we het nodige om de documenten in het Nederlands en het Frans ter beschikking te stellen.

Links:

de brief betreffende de modaliteiten van de heropstart van de niet-essentiële activiteiten in het kader van ambulante zorgverstrekking in een privé-praktijk

adviezen van de Raden van de gezondheidszorgbeoefenaars

bezootje

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *