1722 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast

1722 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt donderdag voor een risico op storm of wateroverlast. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Tijdens de periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio’s doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Als je gemeente behoort tot een brandweerzone die over een elektronisch formulier beschikt, zal je de volgende boodschap horen: “Gelieve voor een tussenkomst van de brandweer het digitaal loket van de website van je brandweerzone te gebruiken. Ga naar de website www.112.be voor meer informatie. Bel het noodnummer 112 als je in nood verkeert.”

Gelet op de crisissituatie waarin ons land zich momenteel bevindt, moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich op dit moment volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen, zoals dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp, en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een COVID-19-besmetting.

Het nummer 1722 zal daarom enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van die gemeenten waarvan de brandweerzone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt. Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt, moet je dat formulier gebruiken als je niet-dringende brandweerhulp nodig hebt. Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt maar als je geen internet hebt of als het e-loket door technische redenen niet zou werken, mag je uitzonderlijk voor brandweerhulp door storm- of waterschade toch bellen naar 112 (niet rechtstreeks naar de brandweer).

De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.

Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

bezootje

Related Posts

Translate »